Våra tips till bättre återvinning

Många, men långt ifrån alla företag har en fungerande process för återvinning på kontoret. Därför vill ge dig några användbara tips på hur det kan bli lättare att få igång en bra återvinningspolicy.

 

Återvinning vid skrivbordet – Får era medarbetare möjlighet att sortera direkt vid skrivbordet så ökar sannolikheten för att olika sorters skräp hamnar där det ska. Det är en liten åtgärd som kan ha stor betydelse för miljön.

Miljöstationer – Investera i färdiga återvinningsmöbler som du hittar hos välsorterade kontorsmaterialsleverantörer eller hos oss på Gästrike återvinnare. Ha olika kärl för källsortering av papper, glas, burkar, batterier, kartong plast och matrester.

Returlådor – Många leverantörer av kontorsmaterial erbjuder gratis returlådor för insamling av toners och patroner. När lådan är full kontaktar du leverantören som ordnar en kostnadsfri avhämtning. Väldigt enkelt till ingen kostnad.

Återvinn gamla datorer – Lämna tillbaka uttjänta datorer till producenten. Enligt förordningen om producentansvar för elektroniska och elektriska produkter innebär det att du har rätt att utan kostnad lämna in en gammal likvärdig produkt i samband med köp av en ny. Producenten ansvarar för att den tas om hand på ett miljöanpassat sätt och att kostnaden för detta faller på producenten.

Pantburkar – Tillhör ditt företag de som källsorterar pantburkar men ingen som pantar? Ett enkelt sätt att bli av med pantburkarna är att låta städfirman ta hand om panten.

Lämning av avfall – Det finns många företag som kan hämta upp ditt avfall och lämna det på återvinning. Men ställ krav på leverantören vid upphandling att de har ett aktivt miljöarbete. Har de miljöbilar eller kör de miljösmart? Om du sköter återvinningen själv, åk till en återvinningscentral så att avfallet tas om hand så miljöriktigt som möjligt. Gästrike återvinnare kör miljöbilar och erbjuder Återvinningskort till dig som hellre vill lämna avfallet själv på någon av våra återvinningscentraler