Sorteringsinstruktioner för container

Tack för att du inte lägger det här i containern!

Tack för att du inte lägger det här i containern!

Restavfall

Läggs i kärlet som du har hemma

Matavfall

Läggs i kärlet som du har hemma

Farligt avfall

Som privatperson kan du lämna farligt avfall till en bemannad återvinningscentral. Smått elavfall,
batterier och glödlampor kan även lämnas till EL:IN-skåpet i din matbutik. Företag behöver beställa hämtning av farligt avfall, med undantaget att de som är anslutna till El-Kretsen och har fått ett avlämningsintyg utfärdat.

Exempel på farligt avfall:

 • Färgrester, lösningsmedel och spillolja
 • Asbest
 • Kylar, frysar och vitvaror (går även att beställa hämtning av mot avgift)
 • Elavfall och batterier
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Bildäck
 • Impregnerat trä

 

Invasiva växter

Exempel på invasiva arter:

 • Blomsterlupin
 • Vresros
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Jätteloka
 • Parkslide
arrow-right