Testperiod inför fastighetsnära insamling 2027

Enligt en ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige få sina sorterade förpackningar hämtade vid bostaden från och med 2027. Gästrike återvinnare utreder just nu flera tänkbara alternativ för hur ett sådant insamlingssystem för villor skulle kunna se ut. 

Enligt en ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige få sina sorterade förpackningar hämtade vid bostaden från och med 2027. Gästrike återvinnare utreder just nu flera tänkbara alternativ för hur ett sådant insamlingssystem för villor skulle kunna se ut. 

Fastighetsnära insamling - Projekt "Närsorterat"

Syftet med fastighetsnära insamling av förpackningar är att så mycket som möjligt av förpackningsmaterialet ska kunna återvinnas till nytt material och att restavfallet ska minska kraftigt. Redan den 1 januari 2024 tar Gästrike återvinnare över det operativa ansvaret för insamling av förpackningar. Detta innebär att vi då kommer att överta ansvaret för samtliga återvinningsstationer. Gästrike återvinnare ser fram emot de kommande förändringar och kommer att hålla er uppdaterade kring allt som sker i projekt "Närsorterat", som vi valt att kalla det.

Testgrupper i Bomhus

Vi inledde projektet med en testperiod som pågick under perioden april-juni. Ca 30 stycken slumpmässigt utvalda villaägare i Bomhus fick under denna period testa olika system för insamling av förpackningar. Samtliga hushåll fick kärl för plastförpackningar och pappersförpackningar samt mindre behållare för tidningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar. Under denna testperiod undersöktes bland annat hur både hushåll och chaufför upplever att det fungerar med behållarna. Nu fortsätter arbetet med framtagningen av insamlingssystem och vi hoppas på att ha fattat ett beslut under hösten.

arrow-right