Fastighetsnära insamling av förpackningar

För att förbättra möjligheterna att återvinna ännu mer, så kommer alla hushåll i Sverige att få hämtning av sina förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar på samma sätt som sitt rest- och matavfall. Detta är en utökad service som är kostnadsfri och ska vara införd hos alla hushåll i Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Ockelbo och Hofors före 2027.

För att förbättra möjligheterna att återvinna ännu mer, så kommer alla hushåll i Sverige att få hämtning av sina förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar på samma sätt som sitt rest- och matavfall. Detta är en utökad service som är kostnadsfri och ska vara införd hos alla hushåll i Gävle, Sandviken, Älvkarleby, Ockelbo och Hofors före 2027.

Införandet av fastighetsnära insamling görs i liten skala under 2024 och trappas upp under 2025-2026. I dagsläget finns ingen detaljerad tidsplan för införandet, men du kommer få information i god tid innan det blir dags hos dig. Först ut är kärl för pappers- och plastförpackningar. Vi utreder också hur insamlingssystemet för glas- och metallförpackningar samt tidningar kommer att se ut för att framöver kunna erbjuda hämtning av dessa fraktioner.

 

Mått på kärlen: 500 mm x 750 mm x 1100 mm (bredd x djup x höjd)

Att tänka på inför tömning:

  • Abonnenten ser till att kärlen står tillgängliga för sopbilen dagen då vi hämtar soporna. Ställ ut kärlen redan kvällen innan hämtningen sker.
  • Placering av kärlen sker enligt bilden nedan med handtag och hjul från vägen, ca 0,5 m mellanrum och ca 1 m fritt utrymme bakom kärlen.

Hämtningsintervall

Tömning kommer göras var fjärde vecka. Blir det för fullt i kärlet kan du kan lämna det till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Önskar du i stället ett glesare hämtningsintervall så går det bra att ställa ut kärlet vid behov i stället för vid varje schematömning.

arrow-right