Farligt avfall

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är farligt avfall. Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du behöver rådgivning om hur du som privatperson eller ditt företag ska hantera farligt avfall.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna
Vad räknas som farligt avfall?

Det här är farligt avfall:
Allt som har sladd eller batteri
Explosiva produkter lämnas till polisen eller återförsäljare
Färg
Kemikalier och rengöringsmedel
Kosmetika
Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
Olja
Brandfarliga eller lättantändliga produkter
Gasol, gasoltuber
Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
Sprayburkar, sprayfärg, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
Asbest och byggmaterial med PCB

Vart lämnar jag som privatperson mitt farliga avfall?

Allt farligt avfall kan lämnas till din närmaste återvinningscentral. Här hittar du mer information om öppettider och värdefulla tips om hur du packar bilen rätt inför ditt besök hos oss.

Har du fler frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta miljöinspektörerna i din kommun. Du hittar kontaktuppgifter på respektive kommuns webbsida:

Gävle kommun
Hofors kommun
Sandviken kommun
Ockelbo kommun
Älvkarleby kommun

För rådgivning kring sortering, förvaring och transport av farligt avfall kan du också ringa Gästrike återvinnare 026–17 84 15.

Farligt avfall lösningar för företag

Målet är självklart – er hantering av farligt avfall ska vara enkel, tydlig, effektiv och miljösäker. Ni kan er verksamhet bäst. Vi kan farligt avfall.
FA_4_omraden

 

Tillsammans tittar vi på era behov och tar fram den bästa lösningen för er. Vi utgår från sortering, förvaring, dokumentation och transport. Områden som var och en innehåller en rad regler, skyldigheter och krav som måste uppfyllas.

Vi kan stötta er i valda delar som exempelvis förvaring och transport eller så tar vi fram en helhetslösning. Oavsett omfattning får ni struktur och rutiner.
Se vårt produktblad för farligt avfall för att se några exempel på olika lösningar som vi kan göra för dig

FRÅGOR & SVAR
Vad behöver jag ha koll på gällande farligt avfall?

Här har vi sammanställt en checklista med saker som du måste ha koll på gällande farligt avfall.

VAD ÄR FARLIGT AVFALL – KLASSIFICERING.
Ta reda på vilken typ av farligt avfall som finns inom verksamheten och hur mycket.
På sidan 4 kan du läsa mer om hur du klassar ditt avfall.

FÖRVARING
Se till att det farliga avfallet förvaras på ett säkert sätt och att det är uppmärkt.
Läs mer om kraven för förvaring på sid 5.

DOKUMENTATION
För anteckningar och upprätta transportdokument. Det är bara genom rätt dokumentation du kan bevisa att du hanterat det farliga avfallet rätt enligt lag.
Sida 6 tar upp vad du behöver tänka på när du dokumenterar.

TRANSPORT
Bestäm om företaget själv ska transportera det farliga avfallet till godkänd mottagare, eller om ni ska anlita transportör.
Läs mer om vad som gäller för transport av farligt avfall på sidan 7.

EGENKONTROLL
Utse en ansvarig person och informera personalen om vilka rutiner som gäller.

OLYCKA ELLER TILLBUD
Finns det beredskap vid eventuell olycka/tillbud? Skapa rutiner!

Vad kan ni erbjuda för lösningar till mig?

I vårt produktblad för farligt avfall kan du se några exempel på olika lösningar som vi kan göra för dig. Du kan också kontakta vår kundservice på tel: 026-289526 eller mail: info@gastrikeatervinnare.se

Produktblad farligt avfall bild

 

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer om priser.

Kundservice
Tel: 020-63 00 63
Mail: info@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck
Avfallskoordinator
Tel: 026-17 29 33
Mail: thomas.bäck@gastrikeatervinnare.se

Thomas Bäck