Vi har ett kärl för wellpapp, ska vi fortsätta ha det?

Wellpapp är en pappersförpackning och det finns inga krav på att det inte får blandas med pappersförpackningar. Ifrån hushåll uppstår det generellt mindre mängder wellpapp, som därför räknas ihop med pappersförpackningar och sällan behöver samlas in separat. Däremot ska skrymmande större förpackningar som större kartonger och möbelkartonger lämnas till närmaste återvinningscentral och återvinningsstation.

arrow-right