Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Vem bestämmer hur stora hålen i behållarna ska vara?

Det är Boverket (som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) som beslutar om storleken på inkasthålen. Utformning och mått är satta för att hindra att någon, med risk för skada, tar sig in i behållarna.

arrow-right