Varför är det svårt för sopbilen att ta sig fram på vintern?

Vintertid kan det vara svårt för våra sopbilar att ta sig fram på grund av halka vilket kan medföra förseningar i sophämtningen. Här är några förklaringar till varför det kan vara svårt att ta sig fram:

 • Sopbilen är tung.
  En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida så går det inte att få stopp på den. En sopbil väger betydligt mer än personbilar och även lastbilar.
 • Säkerheten.
  Våra chaufförer gör sitt yttersta under vintern för att ni ska få era sopor tömda. Chaufförerna har också ansvaret och rättigheten att bedöma om vägen anses farbar. Det kan handla om andras, sin egen eller fordonets säkerhet som en bedömning görs.
 • Varma däck
  Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärlen så smälter snön under däcken. Då kan det bli svårigheter att ta sig därifrån.
 • Svårt att komma loss
  Som de flesta bilförare upplevt kan det vara svårigheter att ta sig loss med bil när det är moddigt, spårigt, halt eller dåligt plogat. Eftersom sopbilar stannar vid varje sopkärl ökar denna risk avsevärt. Utöver detta kan sopbilen behöva hålla sig lite längre till höger på vägen för att nå kärlen.
arrow-right