Varför tar Gästrike återvinnare över återvinningsstationerna?

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024. I samband med detta övertagande har Gästrike återvinnare fått möjligheten att ta över återvinningstationerna. Vi ser en stor nytta i att ett större helhetsgrepp i avfallshanteringen också kommer att gynna de som sorterar och återvinner.

 

 

arrow-right