Varför ser det ut som att min anläggning inte är tömd efter ni varit här?

Viktigt att du tar bort locket och ser efter. Efter en nyligen gjord slamtömning kan det synas rester av slam på ytan vilket är helt normalt. En slambrunn fylls upp med vatten igen på bara några dygn efter en slamtömning.

arrow-right