Varför har ni valt detta system?

Vi vill kunna erbjuda en flexibel lösning till samtliga hushåll, där kärlstorlek kan anpassas efter behov. Vi undviker också resursslöseri då vi kan fortsätta använda befintliga kärl och bilar.

arrow-right