Varför bör jag använda bruna papperspåsar för matavfall?

Vi är både stolta och glada över att vi producerar biogas och biogödsel av allt matavfall vi samlar in i vår region. Det innebär att allt matavfall endast får sorteras i papperspåsar. Papperspåsarna kan brytas ned i biogasprocessen, vilket inte bioplastpåsar kan.

arrow-right