Varför betalar kunder som har hemkompost lika mycket som de som sorterar sitt matavfall i ett brunt kärl?

Det är bra att hemkompostera och de som vill ska fortsätta med det, men det ekonomiska incitamentet tas bort. Nationella och lokala mål styr mot att ta tillvara på energin och näringen och göra biogas och biogödsel av matavfallet. Kunder med hemkompost jämförs nu med kunder som sorterar ut sitt matavfall i ett brunt kärl och betalar lika mycket.

Relaterade formulär:

arrow-right