Varför måste vi införa närsorterat?

Det är ett lagkrav att samtliga fastigheter i Sverige ska ha närsorterat (få sina förpackningar hämtade på samma sätt som sitt rest- och matavfall) före 2027. För att vi ska nå regeringens uppsatta återvinningsmål, behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar. Närsorterat ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden. Sammanfattningsvis blir det enklare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser visar att cirka 2/3 av hushållssoporna består av förpackningar som istället kunde ha återvunnits.

arrow-right