Utebliven sophämtning p.g.a. kraftigt snöfall Läs mer
close

Varför är det viktigt att min bostadsrättsförening inför fastighetsnära insamling av förpackningar?

För att vi ska nå regeringens uppsatta återvinningsmål, behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar. Fastighetsnära insamling ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden. Sammanfattningsvis blir det enklare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser visar att cirka 30% av hushållssoporna består av förpackningar.

arrow-right