Vad ska jag tänka på när jag väljer container?

  • Till tegel och sten behövs oftast en container som är 22 m³
  • Maxlasten är fem ton för en container 10-12 m³
  • Inte lasta högre än kanten på containern
  • Farligt avfall och elektronik får inte lämnas med blandade grovsopor
  • Beställa hämtning
arrow-right