Vad ska jag tänka på när de kommer och hämtar latrintunnan?

Personalen som hämtar latrin lyfter flera hundra latrintunnor per dag. Det är bra om du tänker på följande saker:

  • Placera tunnorna väl synliga vid fastighetsgränsen eller det gemensamma hämtstället.
  • Ställ ut tunnorna kvällen före hämtningen och låt dem stå tills de är hämtade
  • Fyll tunnan till max 2/3 eller 15 kg så att den inte blir för tung att lyfta för hämtningspersonalen
arrow-right