Vad ska jag tänka på innan ni hämtar mitt grovavfall, elavfall eller vitvaror?

Tänk på att ställa grovsoporna vid fastighetsgränsen och på en framkomlig plats för vår lastbil.

arrow-right