Vad ska jag som fastighetsägare tänka på gällande min fettavskiljare?

Idag töms din fettavskiljare i ett rengjort fordon och transporteras till en anläggning som producerar biogas och biogödsel. Det är då viktigt att i er anläggning får bara:

  1. Beredning/tillverkning av livsmedel göras.
  2. Att endast miljömärkta och/eller livsmedelsgodkända kemikalier användas.

Detta för att biogödseln som blir en biprodukt i anläggningen ska klara certifieringskraven och kunna användas på jordbruksmark.

arrow-right