Vad räknas som farligt avfall?

Enkelt uttryckt kan man säga att produkter som är giftiga för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga, frätande eller smittförande räknas som farligt avfall den dagen du vill göra dig av med dem.

Till exempel:

Allt som har sladd eller batteri
Explosiva produkter lämnas till polisen eller återförsäljare
Färg
Kemikalier och rengöringsmedel
Kosmetika
Mediciner och läkemedel räknas som farligt avfall, dessa lämnar du in på närmaste apotek som säljer receptbelagd medicin.
Olja
Brandfarliga eller lättantändliga produkter
Gasol, gasoltuber
Kvicksilverhaltiga material, t ex äldre febertermometrar, lågenergilampor och lysrör
Sprayburkar, sprayfärg, hårspray, spraydeodorant och aerosolspray
Asbest och byggmaterial med PCB

arrow-right