Vad menas med producentansvar?

De som tillverkar, säljer eller importerar varor eller förpackningar ansvarar för att se till att avfallet går att samla in, återvinna, återanvändas eller tas om hand på ett miljövänligt sätt. 

arrow-right