Vad menas med fastighetsnära insamling?

Med fastighetsnära menas kärl som är placerade och töms på samma ställe som rest- och matavfall.  

arrow-right