Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T.ex. genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i månaden.

Relaterade formulär:

arrow-right