Vad kan man göra för att minska sina kostnader för avfall?

Genom att sortera sitt avfall, gå ner i kärlstorlek och glesa ut hämtningsintervallet kan kostnaderna minska. T ex genom att gå ner från 190 l till 140 l kärl med restavfall och glesa ut hämtningen från varannan vecka till en gång i månaden, minskar årskostnaden med 864 kr.

I vår digitala sorteringsguide kan du se vad som ska sorteras som vad.

I trycksaken Så här sorterar du hemma (pdf) får du en snabb överblick över vad som ska sorteras var. Den finns även översatt till flera språk.

På den här sidan kan du läsa mer om hur du lyckas med din sortering av matavfall.

arrow-right