Vad kan anledningen vara till att sopbilen inte kan tömma soporna på vintern?

  • Sopbilen är tung – En sopbil väger väldigt mycket och börjar den glida så går det inte att få stopp på den. En sopbil väger betydligt mer än personbilar och även lastbilar.
  • Säkerheten – Våra chaufförer gör sitt yttersta under vintern för att ni ska få era sopor tömda. Chaufförerna har också ansvaret och rättigheten att bedöma om vägen anses farbar. Det kan handla om andras, sin egen eller fordonets säkerhet som en bedömning görs.
  • Varma däck – Medan sopbilen kör blir däcken varma. Om sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärlen så smälter snön under däcken. Då kan det bli svårigheter att ta sig därifrån.
  • Svårt att komma loss – Som de flesta bilförare upplevt kan det vara svårigheter att ta sig loss med bil när det är moddigt, spårigt, halt eller dåligt plogat. Eftersom sopbilar stannar vid varje sopkärl ökar denna risk avsevärt. Utöver detta kan sopbilen behöva hålla sig lite längre till höger på vägen för att nå kärlen.
arrow-right