Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad ingår i det kostnadsfria standardutbudet av förpackningar?

Följande hämtningsintervaller är kostnadsfria enligt vårt standardutbud oavsett kärlstorlek:

Pappers- och plastförpackningar
var fjärde vecka, varannan vecka, varje vecka

Glas- och metallförpackningar
var fjärde vecka, varannan vecka

Information om övriga fraktioner och hämtningsintervaller finns i vår avfallstaxa.

arrow-right