Vad händer om vi inte inför full sortering av våra förpackningar?

Vi har full förståelse för att det kan finnas praktiska svårigheter som gör att införandet kan ta tid. Kravet gäller inte förrän 2027, men vi rekommenderar att ni redan nu börjar avsätta tid för planering. Ett uteblivet införande resulterar i dagsläget inte till några följder från Gästrike återvinnare, men kan leda till en överlämning till Tillsynsmyndigheten efter 2027. Detta gäller inte de som kontaktat Gästrike återvinnare och påbörjat en planering. Vid behov hjälper Gästrike återvinnare gärna till med rådgivning och stöd kring planering av ytor för en så bra insamling som möjligt.

arrow-right