Vad gör jag om jag inte vill nyttja den aviserade slamtömningen?

En slamavskiljare skall tömmas minst en gång/år och slutna tankar vid behov. Vid den schemalagda tömningen planerar vi att ha en bil i området och kan då erbjuda ett tömningspris som är lägre än en beställd tömning. Se aktuell avfallstaxa.

Om du inte har möjlighet att nyttja den schemalagda tömningen eller inte har behov av slamtömning behöver du kontakta oss senast torsdag veckan innan för avbokning. Det gör du enklast i formuläret “Avboka slamtömning”. Du kan också kontakta vår kundservice.

Relaterade formulär:

arrow-right