Vad gäller vid hämtning av löst filtermaterial i filterbrunn?

Löst filtermaterial måste hämtas med en särskild torrsugningsbil och kan inte tömmas i samband med slamtömning. Filtermaterialet måste också behandlas separat och kan inte behandlas tillsammans med slam från enskilda avlopp. För att torrsugningsbilen skall komma åt filterbrunnen gäller samma krav på framkomlighet som för slamanläggningar (se längre upp på sidan).

Fastighetsägaren ansvarar för att nytt filtermaterial läggs ned i filterbrunnen snarast möjligen efter att bytet gjorts. Så länge som fosforfiltret är tomt fungerar inte det enskilda avloppet enligt villkoren i tillståndet från kommunens miljökontor.

arrow-right