Vad gäller vid hämtning av filtermaterial i säck?

Nytt filtermaterial och byte av filtermaterial ingår inte i tjänsten utan måste beställas och ombesörjas av fastighetsägaren. När bytet är genomfört hämtar Gästrike återvinnare filtersäcken på fastigheten med kranbil. För att kunna hämta filtersäcken gäller följande:

  1. Avståndet mellan farbar väg och ytan där filtersäcken placeras får vara max 5 meter. Vikten på filtersäcken får inte överstiga 1000 kg.
  1. Den fria höjden bör vara minst sju meter över kranbilen och över sträckan mellan bilen och fosforfiltret.
arrow-right