Vad gäller för flerbostadshus som sorterar ut delvis, exempelvis bara glas och metall?

De förpackningar ni sorterar ut som samlas in av Gästrike återvinnare kommer att bli billigare fr.o.m. 1 januari 2024. Ni behöver ha infört full sortering av samtliga förpackningar senast 31 december 2026. Det är därför viktigt att redan nu planera för ytor i avfallsutrymmet. Observera att fastighetsnära (full sortering) insamling kommer att införas succesivt fram t.o.m. 2027-01-01. Ni kommer att bli kontaktade under hösten, och då erbjudas rådgivning och stöd vid behov.

arrow-right