Vad gäller för oss som sorterar ut delvis eller inte alls?

De förpackningar ni sorterar ut som samlas in av Gästrike återvinnare kommer att bli billigare fr.o.m. 1 januari 2024. Ni behöver ha infört full sortering av samtliga förpackningar senast 31 december 2026. Det kan därför vara bra att redan nu planera för ytor i avfallsutrymmet. Observera att full sortering av sorterade förpackningar kommer att införas succesivt  t.o.m. 2027-01-01.

arrow-right