Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad får jag INTE lägga i trädgårdskärlet?

  • Sten och grus
  • Jord
  • Invasiva växtarter som t ex blomsterlupiner, jätteloka, parkslide och jättebalsamin.
    Dessa ska läggas i dubbla, förslutna påsar och slängas på återvinningscentralen i containern för Saker som inte ska återvinnas.
arrow-right