Vad behöver jag tänka på gällande min fettavskiljare?

I er anläggning får bara:

  1. Beredning/tillverkning av livsmedel göras.
  2. Miljömärkta och/eller livsmedelsgodkända kemikalier användas.

Detta för att biogödseln, som blir en biprodukt i biogasanläggningen där fettet hanteras, ska klara certifieringskraven och kunna användas på jordbruksmark.

 

arrow-right