Vad behöver jag ha koll på gällande företagets farliga avfall?

Här har vi sammanställt en checklista (pdf) med saker som du måste ha koll på gällande farligt avfall.

VAD ÄR FARLIGT AVFALL – KLASSIFICERING.
Ta reda på vilken typ av farligt avfall som finns inom verksamheten och hur mycket.
På sidan 4 i checklistan som vi länkar till ovan kan du läsa mer om hur du klassar ditt avfall.

FÖRVARING
Se till att det farliga avfallet förvaras på ett säkert sätt och att det är uppmärkt.
Läs mer om kraven för förvaring på sid 5 i checklistan som vi länkar till ovan.

DOKUMENTATION
För anteckningar och upprätta transportdokument. Det är bara genom rätt dokumentation du kan bevisa att du hanterat det farliga avfallet rätt enligt lag.
Se sida 6 i checklistan vi länkar till ovan. Där tar vi upp vad du behöver tänka på när du dokumenterar.

TRANSPORT
Bestäm om företaget själv ska transportera det farliga avfallet till godkänd mottagare, eller om ni ska anlita transportör.
Läs mer om vad som gäller för transport av farligt avfall på sidan 7 i checklistan som vi länkar till ovan.

EGENKONTROLL
Utse en ansvarig person och informera personalen om vilka rutiner som gäller.

OLYCKA ELLER TILLBUD
Finns det beredskap vid eventuell olycka/tillbud? Skapa rutiner!

arrow-right