Vad är Kivra?

Kivra är en tjänst för säker digital post från företag och myndigheter. Den post du får är endast från företag och myndigheter som är anslutna till Kivra och som du har en relation till.

arrow-right