Vad är grundavgiften?

Avgiften för hushållsavfall består av två delar: grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast avgift kopplad till boendeform och betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter per år/säsong. I priset ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, samt insamling av returpapper från allmänna gemensamma insamlingsplatser ex. återvinningsstationer.
Därtill ingår övergripande kostnader för planering, kundtjänst, information, administration och lokaler.

arrow-right