Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad är en fettavskiljare?

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till spillvattennätet. Det är en fast installation där fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion.

arrow-right