Vad är en fettavskiljare?

Fettavskiljaren är fastighetsägarens säkerhetsanordning för att förhindra fettutsläpp till spillvattennätet. Det är en fast installation där fastighetsägaren ansvarar för installation och funktion.

arrow-right