Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Vad är anledningen till att börja med automatisk fakturering av företag som besöker återvinningscentralen?

Kostnaderna för företagarnas avfall får inte belasta den avfallstaxa som hushållen betalar. De har fram till 1 april betalat en årsavgift för ett så kallat återvinningskort för att lämna avfall på återvinningscentralen. Hur mycket företagen betalat har dels berott på hur mycket man har uppskattat att man kommer lämna under ett kalenderår och vilka typer av avfall man haft. Det gamla systemet hade stora brister där många företag av olika anledningar inte betalade för det avfall de lämnade på återvinningscentralen medan andra betalade alldeles för lite.

Genom att införa automatisk fakturering vill vi arbeta för en mer rättvis fördelning av de här kostnaderna än vad vi ser idag mellan våra företagskunder. Vi tror också att det nya systemet kommer bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler kunder åker med mer avfall färre gånger.

arrow-right