När kommer ni börja hämta förpackningar hemma hos mig?

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024. Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallat fastighetsnära insamling. Hämtningen ska vara kostnadsfri för fastighetsägaren. Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar. Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i vår region är inte klart ännu.
Vi ser fram emot förändringen och tror att vi på det här sättet kommer kunna öka återvinningen tillsammans! När vi vet mer kommer vi berätta om det här på vår hemsida, och på vår Facebook-sida som du kan följa om du inte redan gör det!

Om du vill läsa mer om det här kan du besöka följande webbplatser:

Avfall Sverige

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB)

Naturvårdsverket

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

arrow-right