Min slamtömning är försenad, vad ska jag göra?

Din anläggning ska inte behöva ta skada av några veckors försening. Har du en sluten tank eller om du av andra anledningar anser att läget är akut, kontakta vår kundservice så prioriterar vi självklart en slamtömning hos dig.

arrow-right