Måste jag ha fastighetsnära insamling?

Ja. Detta införande grundar sig i ett regeringsbeslut som syftar till kraftigt öka insamlingen och återvinningen av sorterade förpackningar samt minska restavfallet. Alla hushåll i Sverige kommer därför att få sina förpackningar hämtade fastighetsnära.

arrow-right