Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Kan vi välja att inte ha full sortering av förpackningar?

Från 2027 är det ett lagkrav att samtliga fastigheter ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Om ni inte har full sortering redan, så behöver ni börja planera för detta.

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att plats finns, antingen inomhus i godkända avfallsutrymmen eller utomhus i avfallsbehållare. I Avfall Sveriges avfallshandbok kan du läsa mer om bland annat dimensionering av avfallsutrymmen. Vid behov kan vi bistå med rådgivning och platsbesök för ytterligare stöd.

arrow-right