Måste vi ha full sortering av förpackningar?

Från 2027 är det ett lagkrav att samtliga fastigheter ska ha närsorterat, alltså få sina förpackningar hämtade på samma sätt som rest- och matavfall. Om ni inte har full sortering redan, så behöver ni börja planera för detta.

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att plats finns, antingen inomhus i godkända avfallsutrymmen eller utomhus i avfallsbehållare. I Avfall Sveriges avfallshandbok kan du läsa mer om bland annat dimensionering av avfallsutrymmen. Vid behov kan vi bistå med rådgivning och platsbesök för ytterligare stöd.

Kravet på utsortering av förpackningar har gällt sedan 1994 när producentansvaret infördes. Det som är nytt är att ni som fastighetsinnehavare ska införa närsorterat och alla kommuner (Gästrike återvinnare) ansvarar för att hämta dem, precis som det fungerar med rest- och matavfall idag.

arrow-right