Kan vi få ansöka om ersättning för byggnation av avfallsytor?

Kostnader för eventuell ombyggnation eller nybyggnation ligger utanför producenternas finansiella ansvar för insamlingen. Det innebär att man som fastighetsinnehavare inte kan begära ersättning för byggnation.

arrow-right