Jag har tappat något i en behållare. Vad gör jag?

Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat. Om inte tömning har hunnit göras kan du kontakta vår kundservice. Det är viktigt att du uppger stations-ID samt vilken behållare du tappade saken i.

arrow-right