Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Hur ska vi få plats med alla nya kärl?

Syftet med den nya lagstiftningen är att förbättra sorteringen och på så vis kraftigt minska restavfallet. 2/3 av det som läggs i restavfallet är förpackningar som kunde ha sorterats ut och återvunnits. Genom att öka sorteringen ska man kunna minska antalet kärl för restavfall.

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att plats finns, vilket kan vara inomhus i godkända avfallsutrymmen eller utomhus i avfallsbehållare. I Avfall Sveriges avfallshandbok kan du läsa mer om bland annat dimensionering av avfallsutrymmen. Vid behov erbjuder vi också rådgivning och platsbesök för ytterligare stöd.

Relaterade formulär:

arrow-right