Hur ska jag placera mina kärl?

För att vi ska kunna tömma dina kärl behöver du tänka på att kärlen ska stå fritt från staket, bilar och postlåda. Kärlet ska placeras minst 0,5 meter och högst 1,6 meter från vägkanten och tänk också på att lämna ett utrymme på 0,5 meter mellan kärlen.

 

Relaterade formulär:

arrow-right