Hur finansieras den fastighetsnära insamlingen av förpackningar?

Producentorganisationerna finansierar insamlingen och administreras därefter av Naturvårdsverket.

arrow-right