Vad blir kostnaden för hämtning av mina förpackningar?

Insamlingen finansieras av de företag som producerar förpackningar och kommer inte att läggas på avfallstaxan.

arrow-right