Hur påverkas kostnaden i sophämtning hos hushåll och fastighetsägare i avfallstaxan 2023?

Förändringarna nedan avser några typkunder och är ungefärliga belopp och kan skilja sig från en kund till en annan beroende på typ av storlek på behållare, hämtningsintervall och sortering eller inte. För att veta exakt ökning, se avfallstaxan för 2023.

Nedan ges exempel på några vanligt förekommande abonnemang:

  • Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: höjning med ca 0–15 kr/mån/hushåll, eller 0–175 kr/år
  • Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l, hämtning 4:e vecka får ingen höjning alls
  • Villor/småhus med enskild hämtning som sorterar: minsta storleken 140 l, hämtning kvartalsvis får en sänkning med 8 kr/mån (100 kr/år).
  • Villor/småhus med gemensam hämtning som sorterar: höjning med 22 kr/mån/hushåll (267 kr/år).
  • Lägenhet som sorterar bra: höjning med ca 9 kr/mån/hushåll (110 kr/år)
  • Fritidshus med sortering: höjning med ca 6 kr/mån/hushåll (70 kr/år)
  • De som inte sorterar får en betydligt större ökning, ca 30-90 kr/mån/hushåll (370-1 045 kr/år) och en tydlig miljöstyrning.
arrow-right