Hur ofta behöver fettavskiljaren tömmas?

Tömningsintervallen ska ske utifrån svensk standard: SS-EN 1825, med möjlighet till anpassning utifrån fettavskiljarens storlek och funktion i relation till befintlig verksamhet. Standarden anger att en korrekt dimensionerad och installerad fettavskiljare skall tömmas 1 gång per månad.

Vid frågor om tömningsintervall skall VA-huvudmannen kontaktas. I Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommun är detta Gästrike Vatten,  tfn 020–379300 och i Sandvikens kommun Sandvikens Energi, tfn 026–242099.

arrow-right