Just nu har vi förseningar i sophämtningen på grund av ishalka. Läs mer
close

Hur mycket avfall uppstår i snitt i ett hushåll?

Det är såklart olika från hushåll till hushåll. Det finns schabloner som Avfall Sverige har tagit fram. Om man tittar på ett genomsnittligt hushåll, ca tre personer som bor i ett hus eller lägenhet, är behovet om hushållet sorterar bra att det uppstår ca 40-50 liter restavfall per vecka, ca 10-15 liter matavfall och ca 60-80 liter förpackningar per vecka.

De hushåll som sorterar enligt schablonerna kan hålla nere sina kostnader för avfallshanteringen.
Det finns många hushåll som har väsentligt mycket mera restavfall än schablonerna ovan, främst pga. sämre sortering och det kostar betydligt mera. Genom att arbeta för bättre beteenden och öka sorteringen kommer kostnaderna att sjunka. Bra för miljön och bra för plånboken.

Det finns omständigheter som gör att ett hushåll tidvis har mera avfall, tex. blöjor, vilket är naturligt. Det kan innebära ökade kostnader, då det kan behövas ett större kärl eller tätare hämtning.

Relaterade formulär:

arrow-right